ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ https://gr.lorealdermatologicalbeautypartnershop.com

Με ισχύ από την 02.01.2024

Οι παρόντες γενικοί όροι πώλησης και η συμβατική σχέση μεταξύ της L’ Oreal Hellas Α.Ε. (στο εξής «L’ Oreal» και/ή «η Εταιρεία») και του Αγοραστή διέπονται από το δίκαιο της Ελλάδας. Σε περίπτωση διαφοράς, τα μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια να καταλήξουν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό πριν από την κίνηση οποιασδήποτε προσφυγής στο δικαστήριο.

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο https://gr.lorealdermatologicalbeautypartnershop.com.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες γενικούς όρους πώλησης (οι «ΓΟΠ»), καθώς και τους Όρους Χρήσης (διαθέσιμοι εδώ) και την Πολιτική Απορρήτου (διαθέσιμη εδώ) που διέπουν τη δραστηριότητα περιήγησής Σας στον Ιστότοπο και τη σχέση μας μαζί Σας εάν παραγγείλετε οποιαδήποτε προϊόντα μέσω του Ιστοτόπου (τα «Προϊόντα»).

Όπως χρησιμοποιούνται στους παρόντες ΓΟΠ, οι όροι «Εσείς» ή «Αγοραστής» σημαίνουν το πρόσωπο που περιηγείται στον Ιστότοπο και/ή την εταιρεία που παραγγέλνει οποιαδήποτε Προϊόντα μέσω του Ιστοτόπου. Οι όροι «Εμείς» ή «Πωλητής» σημαίνουν την εταιρεία που αναγνωρίζεται στην ανακοίνωση νομικού περιεχομένου ανωτέρω. Ο Αγοραστής και ο Πωλητής θα καλούνται από κοινού ως «Μέρη» και μεμονωμένα «Μέρος».

Για οποιαδήποτε παραγγελία Προϊόντος που προσφέρεται μέσω του Ιστοτόπου υποχρεούστε να αποδέχεστε και να συμφωνείτε ρητά με τους παρόντες ΓΟΠ επιλέγοντας το ειδικό πεδίο κατά τη διαδικασία της παραγγελίας.
Οι παρόντες ΓΟΠ ισχύουν αποκλειστικά και αποκλείουν κάθε άλλον όρο πώλησης που εφαρμόζεται σε πωλήσεις μέσω καταστημάτων λιανικής είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου καναλιού διανομής ή μάρκετινγκ.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προσδιορίζεται με το παρόν ότι η επιβεβαίωση εντολής αγοράς όπως ορίζεται σύμφωνα με τους παρόντες ΓΟΠ θα λειτουργεί ως ηλεκτρονική σύμβαση μεταξύ των Μερών και ως έγκυρο αποδεικτικό στοιχείο μεταξύ των Μερών της συνολικής παραγγελίας και του συνόλου των ποσών που καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά σύμφωνα με την εν λόγω παραγγελία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ
2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
3. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
4. ΟΡΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
 2. COOKIES

6. ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ
7. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
 2. ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ
 3. ΠΛΗΡΕΙΣ ΓΟΠ
 4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΠ
 5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑ


Ο εν λόγω Ιστότοπος προορίζεται για χρήση από τους πελάτες του Τμήματος Φαρμακευτικών Προϊόντων του Πωλητή προκειμένου να υποβάλλουν παραγγελίες 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Οι εν λόγω παραγγελίες θα τίθενται υπό επεξεργασία με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τις παραγγελίες που υποβάλλονται μέσω της Ομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών ή του Εκπροσώπου Τομέα Πωλήσεων. Οι παραγγελίες που τίθενται υπό επεξεργασία μέσω του παρόντος ιστοτόπου θα υποβάλλονται σύμφωνα με τους Τυποποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησής μας που θα διέπουν όλες τις παραγγελίες που υποβάλλονται. 2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 1. ΠΩΛΗΣΗ Κάθε παραγγελία προϋποθέτει τη χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των Όρων, των μοναδικών που θα διέπουν τις πωλήσεις των προϊόντων της Εταιρείας, αποκλείοντας ρητώς κάθε άλλο έγγραφο που προέρχεται από τον Πελάτη. Οποιοσδήποτε άλλος όρος, με την επιφύλαξη ότι δεν αντιβαίνει στους Όρους, δεν θα ισχύει, παρά μόνο αν έχει προηγουμένως γίνει αποδεκτός, εγγράφως, από την Εταιρεία. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και αρμόδιος για τον καθορισμό των τιμών μεταπώλησης των προϊόντων και τη γνωστοποίησή τους στους συναλλασσόμενους με αυτόν. Οι παρόντες Όροι ισχύουν μόνο για παραδόσεις και τιμολογήσεις προϊόντων εντός της ελληνικής επικράτειας.
 

2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
 

1. ΠΩΛΗΣΗ
 

Κάθε παραγγελία προϋποθέτει τη χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των Όρων, των μοναδικών που θα διέπουν τις πωλήσεις των προϊόντων της Εταιρείας, αποκλείοντας ρητώς κάθε άλλο έγγραφο που προέρχεται από τον Πελάτη. Οποιοσδήποτε άλλος όρος, με την επιφύλαξη ότι δεν αντιβαίνει στους Όρους, δεν θα ισχύει, παρά μόνο αν έχει προηγουμένως γίνει αποδεκτός, εγγράφως, από την Εταιρεία.
Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και αρμόδιος για τον καθορισμό των τιμών μεταπώλησης των προϊόντων και τη γνωστοποίησή τους στους συναλλασσόμενους με αυτόν.
Οι παρόντες Όροι ισχύουν μόνο για παραδόσεις και τιμολογήσεις προϊόντων εντός της ελληνικής επικράτειας.
 

2. ΤΙΜΗ
 

Οι τιμές πώλησης των προϊόντων της Εταιρείας στον Πελάτη είναι πάντοτε σε Ευρώ και ορίζονται από τον τιμοκατάλογο που ισχύει την ημέρα κατά την οποία δίδεται η παραγγελία στην Εταιρεία. Οι τιμές νοούνται καθαρές προ φόρων και για τις συσκευασίες που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Προσδιορίζονται από την Εταιρεία ανάλογα με τις εκάστοτε εμπορικές και οικονομικές συνθήκες και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τις τροποποιήσει μονομερώς ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών αυτών.
Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προτείνει σε όλους τους πελάτες της, τακτικά, μία ή περισσότερες ειδικές προσφορές ή προωθητικές ενέργειες, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και σε περιορισμένες ποσότητες. Οι μειώσεις των τιμών που αναλογούν στις εν λόγω ειδικές προσφορές ή προωθητικές ενέργειες θα επιφέρουν την έκπτωση της τιμής του κάθε σχετικού προϊόντος, και θα αποδίδονται είτε με εκπτώσεις επί τιμολογίου, είτε με πιστωτικά τιμολόγια. Τα πιστωτικά τιμολόγια αυτά, καθώς και τα πάσης φύσεως πιστωτικά τιμολόγια, αφαιρούνται από τον καθαρό προ φόρων κύκλο εργασιών (τζίρο). Η συνολική αξία των παραγγελιών που θα αποκτηθούν κατά τον τρόπο αυτό θα αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό των διαρθρωτικών εκπτώσεων τέλους περιόδου. 
 

3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 

(1) Τα προϊόντα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών προσφορών και των προωθητικών ενεργειών, παραδίδονται αποκλειστικά στις επιλεχθείσες από την Εταιρεία συσκευασίες, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των προϊόντων της Εταιρείας. Για να αποφευχθούν περιπτώσεις καθυστερήσεων στην εκτέλεση των παραγγελιών, οι παραγγελθείσες ποσότητες θα στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα συσκευασίας.
(2) Οι ειδικές προσφορές και προωθητικές ενέργειες θα εξυπηρετούνται στον βαθμό που υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες. Σε περίπτωση υπερβολικά υψηλής παραγγελίας, σε σχέση με τον συνήθη όγκο παραγγελιών του Πελάτη, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση μέρους της παραγγελίας. 
(3) Η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων θα γίνεται με όρους CIP (Incoterms 2010). Τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας βαρύνουν την Εταιρεία. Η Εταιρεία θα καθορίζει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια την ελάχιστη αξία κάθε παραγγελίας και θα δύναται ανά πάσα στιγμή να την αναπροσαρμόζει. Κάθε παραγγελία πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον τις ελάχιστες ποσότητες, όπως αυτές ετησίως ορίζονται από την Εταιρεία και ανακοινώνονται στον Πελάτη. Καμία παραγγελία δεν θα εκτελείται με άλλους όρους, εκτός αν ο Πελάτης αποδεχθεί την επιβάρυνση με τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας.
(4) Η παράδοση θα πραγματοποιείται μόνον υπό την προϋπόθεση ότι Πελάτης έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του έναντι της Εταιρείας.
(5) Η παράδοση των προϊόντων πραγματοποιείται εντός έξι (6) εργασίμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία η Εταιρεία έλαβε την παραγγελία των προϊόντων από τον Πελάτη και υπό την προϋπόθεση ότι τα παραγγελθέντα προϊόντα είναι διαθέσιμα στην Εταιρεία. Η ανωτέρω προθεσμία ωστόσο είναι ενδεικτική και η μη τήρησή της δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την ακύρωση της παραγγελίας ή την επιβολή κυρώσεων για την Εταιρεία ή την αναζήτηση αποζημίωσης από τον Πελάτη. Δεν γίνεται δεκτή καμία παραγγελία για μακροπρόθεσμη παράδοση, εκτός αν υπάρχει σχετική ειδική συμφωνία μεταξύ Εταιρείας και Πελάτη. Κάθε μη συνήθης απαίτηση που επιβάλλεται στον μεταφορέα, θα θεωρείται πρόσθετη παροχή, για την οποία θα επιβαρύνεται ο Πελάτης. 
(6) Παράδοση από την Εταιρεία μεγαλύτερης ή μικρότερης ποσότητας προϊόντων από εκείνη που προβλέπεται στην παραγγελία ή παράδοση διαφορετικών προϊόντων, δεν παρέχει στον Πελάτη το δικαίωμα να αρνηθεί τα προϊόντα που παραδίδονται στο σύνολό τους. Ο Πελάτης, κατά την παραλαβή των προϊόντων, υποχρεούται να ελέγξει όλα τα προϊόντα τόσο ως προς την ποσότητα και το είδος (κωδικό) τους, όσο και ως προς την ύπαρξη ζημιών/ελαττωμάτων τα οποία είναι οπτικώς εμφανή. Οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με λάθη στην ποσότητα ή το είδος των προϊόντων θα πρέπει να γνωστοποιείται από τον Πελάτη άμεσα με την παραλαβή τους στο μεταφορέα και με έγγραφη κοινοποίηση στην Εταιρεία το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την παραλαβή τους. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, οποιαδήποτε αξίωση για ύπαρξη ελαττωμάτων θα πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως από τον Πελάτη στην Εταιρεία εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων. Η μη έγκαιρη κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση της αξίωσης αυτής συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των προϊόντων και παραίτηση εκ μέρους του Πελάτη από κάθε αξίωση σχετικά με την ποσότητα, ποιότητα ή την κατάσταση των προϊόντων που παραδίδονται.
(7) Επιστροφές προϊόντων από τον Πελάτη δεν γίνονται δεκτές εκτός εάν έχει συμφωνηθεί άλλως εγγράφως μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη κατά τα ειδικώς οριζόμενα στη συμφωνία αυτή. Σε περίπτωση επιστροφών κατά τα ανωτέρω, αυτές θα πραγματοποιούνται με δαπάνες του Πελάτη, μετά από μείωση της καθαρής αξίας των προϊόντων της Εταιρείας, και με την επιφύλαξη κάθε αποζημίωσης για την Εταιρεία. 
(8) Για να γίνει σεβαστή η εικόνα και η φήμη των εμπορικών σημάτων της Εταιρείας και για να διαφυλαχθεί η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα των προϊόντων της, ο Πελάτης θα πωλεί τα προϊόντα σύμφωνα με τη σειρά παράδοσής τους, δηλαδή όσα παραδίδονται πρώτα θα πωλούνται και πρώτα. 
 

4. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
 

Όλο το διαφημιστικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των προθηκών (stands, σκαλιέρες κ.λπ.), καθώς και το υλικό ενημέρωσης των καταναλωτών, που τίθεται στη διάθεση του Πελάτη, είναι και παραμένει ιδιοκτησία της Εταιρείας. Επίσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να το μετακινεί μέσα στο κατάστημα, με τη συγκατάθεση του Πελάτη, ή να το αποσύρει. Το διαφημιστικό υλικό και το υλικό ενημέρωσης των καταναλωτών, που θα πάψει να χρησιμοποιείται, θα πρέπει να φυλάσσεται και να παραμένει στη διάθεση της Εταιρείας, η οποία θα μπορεί να το ανακτήσει οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Ο Πελάτης θα μπορεί να το καταστρέψει μόνο μετά από έγγραφη σχετική άδεια της Εταιρείας.
 

5. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
 

Η Εταιρεία δύναται να πραγματοποιεί ανταλλαγές δεδομένων μέσω Η/Υ (EDI), σε συνεργασία με τον Πελάτη.
 

6. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
 

Η Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης παραγγελθέντων προϊόντων όταν συντρέχουν γεγονότα ανωτέρας βίας, που εκφεύγουν του ελέγχου της, όπως ενδεικτικά απεργίες, δυσκολίες ανεφοδιασμού, αδυναμία των προμηθευτών της Εταιρείας, πυρκαγιά, κ.ά.
Επίσης, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής, αλλοίωσης ή ακαταλληλότητας των προϊόντων, όταν τα εν λόγω προϊόντα έχουν αποθηκευθεί από τον Πελάτη σε ακατάλληλες συνθήκες ή συνθήκες που δεν είναι συμβατές με τη φύση των προϊόντων αυτών. 
 

7. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 

Τα τιμολόγια της Εταιρείας εκδίδονται σε Ευρώ και εξοφλούνται στην έδρα της Εταιρείας. Η εξόφληση γίνεται αποκλειστικά α) μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, β) με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή γ) με έκδοση και παράδοση στην Εταιρεία τραπεζικής επιταγής, ανάλογα με τη συμφωνία μεταξύ Πελάτη και Εταιρείας. 
(1) Ο καθορισμός των ημερών πίστωσης προς τον Πελάτη είναι στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας και συμφωνείται μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη κατά την έναρξη της συμβατικής τους σχέσης. Οποιαδήποτε τροποποίηση στο χρονικό όριο πίστωσης που παρέχεται στον Πελάτη μπορεί να μεταβληθεί οποτεδήποτε από την Εταιρεία. Σε περίπτωση που δεν έχει παρασχεθεί χρονικό όριο πίστωσης, το τίμημα είναι καταβλητέο ολοσχερώς με καταβολή του αντιτίμου της παραγγελίας έως και τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων. Το τίμημα είναι καταβλητέο ολοσχερώς στην Εταιρεία στο νόμισμα του τιμολογίου. Ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα να συμψηφίσει, περιορίσει ή μειώσει αναλόγως το τίμημα με οποιαδήποτε αξίωσή του προς την Εταιρεία. Ο χρόνος καταβολής είναι ουσιώδης στους παρόντες Όρους. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την προμήθεια προϊόντων προς τον Πελάτη σε περίπτωση που καθυστερεί η εξόφληση οποιουδήποτε ποσού που εκκρεμεί εκ μέρους του Πελάτη δυνάμει των παρόντων Όρων, έως την πλήρη εξόφληση.
(2) Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να χρεώσει τόκους υπερημερίας σε κάθε ποσό που παραμένει ανεξόφλητο, με το ανώτερο επιτόκιο το οποίο ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
(3) Εάν, κατά την κρίση της Εταιρείας, η πιστοληπτική ικανότητα του Πελάτη έχει χειροτερεύσει πριν από την παράδοση, η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει από τον Πελάτη ολική ή μερική εξόφληση του τιμήματος πριν από την παράδοση ή παροχή εγγύησης για την εξόφληση (συμπεριλαμβανομένων των τόκων) υπό μορφή που είναι αποδεκτή στην Εταιρεία, κατά παρέκκλιση των τυχόν πιστωτικών όρων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη. 
(4) Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετου ισχυρισμού του Πελάτη, όλες οι καταβολές που γίνονται από τον Πελάτη προς την Εταιρεία διατίθενται πρώτα προς εξόφληση των προϊόντων που έχουν μεταπωληθεί από τον Πελάτη και εν συνεχεία προς εξόφληση των προϊόντων που παραμένουν στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο του τελευταίου.
(5) Η Εταιρεία μπορεί να συμψηφίζει κάθε ποσό που είναι καταβλητέο προς αυτή από τον Πελάτη με οποιοδήποτε ποσό που αυτή οφείλει προς τον τελευταίο. Τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που εκδίδονται μετά την πραγματοποίηση της υπηρεσίας από τον Πελάτη, πάροχο της αιτούμενης υπηρεσίας, δεν συμψηφίζονται με τα τιμολόγια της Εταιρείας για προμήθεια προϊόντων και έτσι δεν μπορούν να αφαιρεθούν από το ποσό εξόφλησης των τιμολογίων της Εταιρείας εκτός αν άλλως έχει συμφωνηθεί, και μόνο σε χρόνο σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας των προθεσμιών πληρωμής, δηλαδή στο χρόνο πίστωσης των τιμολογίων της Εταιρείας. Κάθε αφαίρεση που δεν έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων θα ισοδυναμεί με μη εξόφληση, η οποία θα δικαιολογεί την αναστολή των παραδόσεων από την Εταιρεία. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να εισπράξει με οποιοδήποτε μέσο κρίνει κατάλληλο τα ποσά που θα έχουν αφαιρεθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο. Επίσης, θα μπορεί δικαιολογημένα να ζητήσει την παράδοση με προεξόφληση ή αντικαταβολή των μελλοντικών παραγγελιών. 
(6) Η προθεσμία εξόφλησης υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου μέχρι την ημερομηνία που το τιμολογηθέν ποσό θα τεθεί στη διάθεση της Εταιρείας.
(7) Η εξόφληση θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα, την ημερομηνία κατά την οποία το τιμολογηθέν χρηματικό ποσό που αφορά στην εκάστοτε παραγγελία τίθεται στη διάθεση της Εταιρείας. Ως εμπρόθεσμη εξόφληση των τιμολογίων λογίζεται
 

 1. στις περιπτώσεις κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας ή πληρωμής με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, εφόσον το τιμολογηθέν χρηματικό ποσό καταστεί διαθέσιμο στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας την ημέρα λήξης της προθεσμίας εξόφλησης,
 2. στις περιπτώσεις επιταγών, εφόσον αυτή παραδοθεί στην Εταιρεία δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας εξόφλησης.

(8) Στην περίπτωση όπου η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής είναι επίσημη αργία, η πληρωμή θα θεωρείται εμπρόθεσμη, εφόσον έχει λάβει χώρα η εξόφληση σύμφωνα με τα ανωτέρω έως την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. 
(9) Η μη πληρωμή του τιμολογίου εντός της προθεσμίας εξόφλησής του καθιστά αμέσως και αυτοδικαίως, χωρίς περαιτέρω σχετική όχληση, απαιτητές όλες τις οφειλές του Πελάτη προς την Εταιρεία, ακόμα και αν δεν έχουν ακόμη καταστεί ληξιπρόθεσμες. Περαιτέρω, η Εταιρεία θα δικαιούται να αναστείλει τις μελλοντικές παραδόσεις ή αν χρειαστεί, να απαιτήσει την παράδοση με προεξόφληση ή αντικαταβολή των μελλοντικών παραγγελιών, μέχρι την πλήρη εξόφληση των ληξιπρόθεσμων τιμολογίων. Επιπλέον η Εταιρεία θα δικαιούται να προβεί στην άμεση ανάκτηση των προϊόντων, τα οποία αποτελούν αντικείμενο της /των πώλησης/-εων, τόσο με ασφαλιστικά μέτρα νομής όσο και με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία.
(9) Η Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής της σχέσης με τον Πελάτη, δύναται, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία να προβαίνει κατά τη διακριτική της ευχέρεια σε έλεγχο της οικονομικής συμπεριφοράς του Πελάτη με σκοπό την διαπίστωση και επικαιροποίηση της πιστοληπτικής ικανότητας του Πελάτη από καιρού εις καιρόν, για τον οποίο η Εταιρεία θα ενημερώνει ειδικώς τον Πελάτη. 
(10) Η Εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής της σχέσης με τον Πελάτη και κατά τη διακριτική της ευχέρεια δύναται να χορηγεί εκπτώσεις πρόωρης εξόφλησης τιμολογίων. 
 

8. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
 

(1) Παρά την παράδοση, η Εταιρεία διατηρεί την κυριότητα επί των προϊόντων που προμηθεύεται ο Πελάτης, έως ότου τα προϊόντα έχουν εξοφληθεί ολοσχερώς (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων υπερημερίας).
(2) Ο κίνδυνος για τα προϊόντα μεταβιβάζεται στον Πελάτη κατά την παράδοσή τους από την Εταιρεία στον μεταφορέα (CIP Incoterms 2010, βλ. παρ. 3 των παρόντων Όρων) με τον οποίο η Εταιρεία έχει συμβληθεί για τη μεταφορά των προϊόντων από το χώρο αποθήκευσής τους προς τον Πελάτη. Ο Πελάτης οφείλει να αποθηκεύει τα προϊόντα ξεχωριστά ή κατά τρόπο που να υποδηλώνει με σαφήνεια ότι αυτά τελούν υπό την κυριότητα της Εταιρείας. Ο Πελάτης οφείλει να διασφαλίσει επίσης ότι τα προϊόντα διατηρούνται σε καλή κατάσταση και είναι ασφαλισμένα κατά κινδύνων απώλειας ή ζημίας προς όφελος της Εταιρείας την οποία θα αποζημιώσει αντιστοίχως.
(3) Ο Πελάτης υποχρεούται να επιτρέπει ανά πάσα στιγμή τον εντοπισμό και τη διεκδίκηση των προϊόντων, αφού συμφωνείται ότι τα προϊόντα που αποτελούν απόθεμα θα θεωρούνται ότι αντιστοιχούν σε εμπόρευμα που δεν έχει εξοφληθεί.
(4) Η Εταιρεία θα μπορεί με την επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματός της να ανακτήσει στην κατοχή της ανά πάσα στιγμή τα προϊόντα επί των οποίων έχει παρακρατηθεί η κυριότητα κατά τα ανωτέρω και εν συνεχεία να τα μεταπωλήσει. 
(5) Παρά το γεγονός ότι η κυριότητα επί των προϊόντων δεν έχει μεταβιβαστεί στον Πελάτη, η Εταιρεία μπορεί, με επιφύλαξη παντός δικαιώματός της, να αναζητήσει δικαστικά το τίμημα των προϊόντων που έχει προμηθεύσει σε περίπτωση που η εξόφληση δεν έλαβε χώρα κατά τον καθορισμένο χρόνο.
(6) Ο Πελάτης φέρει την ευθύνη για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων που διασφαλίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους παρόντες Όρους. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης κάποιας από τις υποχρεώσεις αυτές και μετά από απλή διαπίστωσή της, να προβεί αμέσως στην ανάκτηση των προϊόντων.
 

9. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
 

Καμία έκπτωση, η οποία παρέχεται κατά την διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας στο τέλος κάθε περιόδου, δεν αποτελεί κεκτημένο δικαίωμα του Πελάτη, ανεξάρτητα από άλλες εκπτώσεις που έχουν γίνει προηγουμένως, και ανεξάρτητα από τον αριθμό ή το μέγεθός τους. Κάθε σχετική έκπτωση που προσφέρεται σε κάθε Πελάτη θα παραχωρείται μόνο υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι όλα τα τιμολόγια που αντιστοιχούν στην εν λόγω περίοδο και χρησιμοποιούνται ως βάση για τον υπολογισμό των τιμολογιακών εκπτώσεων, έχουν πράγματι εξοφληθεί την ημερομηνία εξόφλησης που έχει συμφωνηθεί. Έτσι, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να αξιώσει, ενδεχόμενα, τις προκαταβολές που έχουν καταβληθεί κατά τη διάρκεια του έτους, αν δεν έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι εξοφλήσεις σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους. Το υπόλοιπο των τιμολογιακών εκπτώσεων τέλους περιόδου θα καταβληθεί στον Πελάτη σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας των προθεσμιών πληρωμής, σύμφωνα με τη μέση προθεσμία πληρωμής από αυτόν, των τιμολογίων της Εταιρείας.
Για την απόδοση και τον υπολογισμό κάθε έκπτωσης, λαμβάνεται υπόψη μόνο ο καθαρός κύκλος εργασιών προ φόρων που πραγματοποιείται στην Ελλάδα από τον Πελάτη αναφορικά με προϊόντα της Εταιρείας και υπόκειται σε Φ.Π.Α.
 

10. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
 

Στις περιπτώσεις πώλησης προϊόντων επιλεκτικής διανομής, υπογράφεται σύμβαση επιλεκτικής διανομής μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας. Σε περίπτωση αντίθεση των παρόντων Όρων με τους όρους της σύμβασης επιλεκτικής διανομής θα υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της Σύμβασης.
 

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
 

Ο Πελάτης δεν αποκτά δικαιώματα, κυριότητα ή συμφέροντα σε οποιαδήποτε προϊόντα διανοητικής ιδιοκτησίας (όπως ενδεικτικά, σε ευρεσιτεχνίες, σήματα, κατοχυρωμένα ή μη σχέδια, και δικαιώματα σε σχέδια και ανακαλύψεις) επί των προϊόντων και δεν θα προβεί ο ίδιος ούτε θα επιτρέψει σε τρίτους να προβούν σε οποιαδήποτε χρήση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί των προϊόντων που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ισχύ ή εγκυρότητά αυτών.
 

12. ΕΚΧΩΡΗΣΗ
 

Ο Πελάτης δεν μπορεί να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δυνάμει των παρόντων Όρων παρά μόνο με την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Σε περίπτωση συναίνεσης κατά τα ανωτέρω, ο εκχωρητής ή μεταβιβάζων οφείλει να παραδώσει αντίγραφα της εκχώρησης / μεταβίβασης στην Εταιρεία.
 

13. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
 

Η μη εκπλήρωση ή μη αξίωση εκπλήρωσης των παρόντων Όρων εκ μέρους της Εταιρείας, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση από τα σχετικά δικαιώματα ούτε αποκλείει την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων στο μέλλον.
 

14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
 

Oι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας.
 

15. ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ / ΕΞΑΓΩΓΕΣ
 

(1) Τα προϊόντα θα πωλούνται από τον Πελάτη στις συσκευασίες στις οποίες παραλαμβάνονται εκτός εάν υπάρχει ειδικότερη έγγραφη συμφωνία μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας.
(2) Σε καμία περίπτωση τα προϊόντα της Εταιρείας δεν μπορούν να πωληθούν από τον Πελάτη, είτε άμεσα είτε έμμεσα, εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή/και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών. Η πώλησή τους εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή/και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών θα πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη και δεν μπορεί να επιφέρει κανέναν περιορισμό για την Εταιρεία, εκτός από αυτούς που προκύπτουν από την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας.
 

16. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
 

Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύψει σε οποιονδήποτε τρίτο οποιαδήποτε τεχνική ή εμπορική ή οικονομικού περιεχομένου πληροφορία, την οποία απέκτησε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με την Εταιρεία (όπως, ενδεικτικά, προδιαγραφές Προϊόντων, καταλόγους τιμών, οικονομικές συμφωνίες κλπ.), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. 
 

17. ΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
 

Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι διεξάγει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες με τις υψηλότερες ηθικές προδιαγραφές, ότι αντιμετωπίζει τις επαγγελματικές του επαφές με τιμιότητα και ακεραιότητα και ότι συμμορφώνεται με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας κατά της διαφθοράς. Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι έχει λάβει όλα τα πρόσφορα μέτρα για την πρόληψη και αποφυγή περιστατικών παραβίασης της νομοθεσίας περί διαφθοράς και ότι δεν ανέχεται καμίας μορφής δωροδοκία ή διαφθορά. Ο Πελάτης κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο συνεργασίας του με την Εταιρεία οφείλει να απόσχει, από την άμεση ή έμμεση πληρωμή, υπόσχεση πληρωμής ή αποδοχή καταβολής οποιασδήποτε χρηματικού ποσού ή είδους οποιασδήποτε αξίας σε δημόσιους υπαλλήλους, υπάλληλο δημόσιου οργανισμού ή πολιτικού κόμματος ή σε οιονδήποτε υποψήφιο για πολιτικό αξίωμα ή σε κάποιον εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα. Τυχόν παραβίαση του παρόντος όρου από τον Πελάτη συνιστά λόγο άμεσης καταγγελίας της συνεργασίας του με την Εταιρεία.
 

18. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 

Ο Πελάτης οφείλει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και να τηρεί τις αρχές των θεμελιωδών συμβάσεων της ΔΟΕ (Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας) και συγκεκριμένα τις αρχές σχετικά με την κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας, την εξάλειψη της παιδικής εργασίας, την ισότητα και την ελευθερία του συνδικαλισμού. 
 

19. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
 

Ο Πελάτης εγγυάται ότι (α) δεν υπόκειται σε Οικονομικές Κυρώσεις και (β) εξ όσων δύναται να γνωρίζει, ούτε ελέγχεται από, ούτε ανήκει σε δικαιούχο ο οποίος υπόκειται σε Οικονομικές Κυρώσεις. Ο Πελάτης εγγυάται ότι θα 
συμμορφώνεται με όλους τους Νόμους περί Οικονομικών Κυρώσεων και ότι δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε διαδικασία, ούτε υποβάλλεται σε οποιαδήποτε έρευνα αρχών για δήθεν παραβίαση οποιουδήποτε Νόμου περί Οικονομικών Κυρώσεων. Τυχόν παραβίαση του παρόντος όρου από τον Πελάτη συνιστά λόγο άμεσης καταγγελίας της συνεργασίας του με την Εταιρεία.
Για τους σκοπούς του παρόντος όρου:    α. «Οικονομικές Κυρώσεις» σημαίνει οποιεσδήποτε οικονομικές κυρώσεις, περιοριστικά μέτρα ή εμπορικούς αποκλεισμούς που εφαρμόζονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή οποιοδήποτε άλλο κυρίαρχο κράτος, β. «Νόμος περί Οικονομικών Κυρώσεων» σημαίνει οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό ή απόφαση με τα οποία θεσπίζονται Οικονομικές Κυρώσεις.
 

20. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 

(1) Οι παρόντες Όροι, οι οποίοι μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από την Εταιρεία, καταργούν και υπερισχύουν οποιωνδήποτε προγενέστερων όρων πώλησης της Εταιρείας καθώς και οποιωνδήποτε τυχόν όρων αγοράς που έχει θέσει σε εφαρμογή ο Πελάτης.
(2) Αν οποιοδήποτε μέρος οποιοσδήποτε όρος ή οποιαδήποτε διάταξη των Όρων κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή γίνει δεκτό από τους συμβαλλομένους ότι έρχεται σε αντίθεση με το νόμο ή είναι μη εκτελεστή, η εγκυρότητα και η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων των Όρων δεν θα επηρεαστεί από το γεγονός αυτό.
(3) Στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη, η Εταιρεία θα συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα του. Οι ειδικότεροι όροι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του Πελάτη περιγράφονται στη σχετική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, η οποία θα γνωστοποιείται σε αυτόν κατά την έναρξη της συμβατικής σχέσης του με την Εταιρεία. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τον Πελάτη σε περίπτωση αλλαγών που προκύψουν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με την Εταιρεία.
 

3. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
 

Κάθε παραγγελία συνοδεύεται από την υποχρέωση πληρωμής, το οποίο σημαίνει ότι με την υποβολή παραγγελίας υποχρεούστε να προβείτε σε πληρωμή. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Πώλησης και μπορεί να πραγματοποιούνται:
 

 1. «Επί Πιστώσει» για κάθε τύπο παραγγελίας όπως ορίζεται στους Τυποποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης,
 2. Και στις περιπτώσεις που διατίθεται η λειτουργία, μέσω πιστωτικής κάρτας (Visa ή MasterCard, όπου θα πρέπει να εισαγάγετε (i) τον αριθμό της κάρτας, (ii) την ημερομηνία λήξης, (iii) το όνομα κατόχου της κάρτας, (iv) τον τριψήφιο κωδικό ασφαλείας στο πίσω μέρος της κάρτας (μόνο Visa και Mastercard).

Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα θα διενεργούνται με ασφαλή τρόπο. Κατόπιν αποδοχής των Τυποποιημένων Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης (ως μέρος της διαδικασίας παραγγελίας), θα ανοίγει ειδική σελίδα Ιστοτόπου για την πληρωμή της παραγγελίας. Εάν επιλέξετε πληρωμή με πιστωτική κάρτα, θα συνδεθείτε αυτόματα στον διακομιστή ηλεκτρονικών μετρητών (e-cash) του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Ο διακομιστής του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών προστατεύεται από διαδικασία κρυπτογράφησης SSL (Secure Socket Layer) που αποσκοπεί στην κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη προστασία όλων των δεδομένων που σχετίζονται με τις μεθόδους πληρωμής, και στη διασφάλιση ότι τα τραπεζικά στοιχεία του Αγοραστή δεν θα διέρχονται ποτέ μέσω του συστήματος ΙΤ του Πωλητή. Συνεπώς, ο Πωλητής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Τα μηχανογραφημένα αρχεία ή άλλα καταγεγραμμένα δεδομένα του Πωλητή αποτελούν έγκυρο αποδεικτικό στοιχείο των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μεταξύ Πωλητή και Αγοραστή.  

Οι εικόνες των Προϊόντων στον Ιστότοπο έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η απόχρωση των Προϊόντων για τα οποία προβάλλονται φωτογραφίες στον ιστότοπο είναι ακριβής παρουσίαση των πρωτότυπων προϊόντων, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις, ιδίως λόγω τεχνικών περιορισμών στην αναπαραγωγή χρώματος με χρήση της πληροφορικής. Οι εικόνες που απεικονίζουν τα Προϊόντα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης και η L’Oréal δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για σφάλματα ή ανακρίβειες στις φωτογραφίες ή τα γραφικά που δείχνουν Προϊόντα που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο. Η συσκευασία των Προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει από εκείνη που εμφανίζεται στις εικόνες στον Ιστότοπο.

Τα Προϊόντα προσφέρονται με την επιφύλαξη της σχετικής διαθεσιμότητας. Σε περίπτωση αδυναμίας από την πλευρά μας να σας παρέχουμε οποιοδήποτε Προϊόν, για παράδειγμα, επειδή το Προϊόν δεν υπάρχει σε απόθεμα ή δεν είναι πλέον διαθέσιμο ή λόγω λάθους στην τιμή στον Ιστότοπό μας, δεν θα επεξεργαστούμε την παραγγελία σας. Εάν έχετε ήδη πληρώσει για το Προϊόν, θα σας επιστρέψουμε το συνολικό ποσό του Προϊόντος το συντομότερο δυνατό. Δεν θα αποσταλεί υποκατάστατο προϊόν προς αντικατάσταση του μη διαθέσιμου προϊόντος. Ο Πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος εάν τα Προϊόντα είναι εκτός αποθέματος ή μη διαθέσιμα.

Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει όλες τις παραγγελίες ή παραδόσεις εάν υπάρχει υφιστάμενη διαφορά μαζί σας, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αδυναμίας πληρωμής εκ μέρους σας προηγούμενης παραγγελίας, εάν η εξουσιοδότηση πληρωμής με πιστωτική/χρεωστική κάρτα απορριφθεί από τους τραπεζικούς οργανισμούς, ή σε περίπτωση ολικής ή μερικής αδυναμίας πληρωμής.
 

4. ΟΡΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 

Η υπηρεσία Αυτόματης Αναπλήρωσης είναι προαιρετική. Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες Αυτόματης Αναπλήρωσης με τα αγαπημένα σας Προϊόντα τα οποία επιθυμείτε να σας αποστέλλονται αυτομάτως τακτικά. Μπορείτε να δημιουργήσετε όσες λίστες Αυτόματης Αναπλήρωσης επιθυμείτε. Μπορείτε να επιλέξετε και να επεξεργαστείτε τα Προϊόντα και τη μέθοδο αποστολής στις λίστες Αυτόματης Αναπλήρωσής σας. Αφότου δημιουργήσετε λίστες Αυτόματης Αναπλήρωσης, τα Προϊόντα από τις λίστες Αυτόματης Αναπλήρωσής σας θα παραδίδονται σε εσάς (στη διεύθυνση αποστολής που έχετε καταχωρίσει σε εμάς) αυτόματα με τη συχνότητα της επιλογής σας: κάθε εβδομάδα / 2 εβδομάδες / 3 εβδομάδες / μήνα έως ότου ακυρωθούν. Με τη δημιουργία λίστας ή λιστών Αυτόματης Αναπλήρωσης, εγγράφεστε στην υπηρεσία Αυτόματης Αναπλήρωσής μας και συμφωνείτε με τους παρόντες όρους.

Το συνολικό ποσό της παραγγελίας σας πλέον τυχόν ισχυόντων εξόδων αποστολής θα χρεώνονται στον λογαριασμό σας ή (στις περιπτώσεις που διατίθεται η λειτουργία) στην πιστωτική σας κάρτα όταν τα Προϊόντα αποστέλλονται σε εσάς. Η L’Oréal διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις τιμές για οποιοδήποτε προϊόν στις γραμμές προϊόντων της, τυχόν ισχύουσες χρεώσεις για αποστολή και διακίνηση, καθώς και να διακόψει την παραγωγή οποιωνδήποτε προϊόντων στις γραμμές της. Το ποσό για κάθε πραγματική παραγγελία Αυτόματης Αναπλήρωσης ενδέχεται να ποικίλλει λόγω μεταβολών στην τιμή, τις προωθητικές ενέργειες ή τα κίνητρα και τις ποσότητες αποστολής. Οι παραγγελίες Αυτόματης Αναπλήρωσης θα αντανακλούν την τιμή κατά τη στιγμή της κάθε ανανέωσης παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε προωθητικού όρου που ισχύει για τα προϊόντα που συνθέτουν την παραγγελία Αυτόματης Αναπλήρωσής σας. Η Αυτόματη Αναπλήρωση δεν είναι πάντα διαθέσιμη για ειδικές προωθητικές ενέργειες και εποχικά είδη. Θα σας ειδοποιήσουμε για το συνολικό κόστος παραγγελίας στο e-mail ειδοποίησης που σας αποστέλλεται πριν από την αποστολή της παραγγελίας σας. Η παραγγελία σας θα παραδοθεί σύμφωνα με και με την επιφύλαξη των παρόντων Γενικών Όρων Πώλησης.

Ο Αγοραστής εξουσιοδοτεί ρητά τη L’Oréal να χρεώνει αυτομάτως τον λογαριασμό ή (στις περιπτώσεις που διατίθεται η λειτουργία) την πιστωτική κάρτα του Αγοραστή για κάθε παραγγελία Αυτόματης Αναπλήρωσης ΠΛΕΟΝ της μεταφοράς και διακίνησης. Οι λογαριασμοί ή (στις περιπτώσεις που διατίθεται η λειτουργία) η πιστωτική κάρτα του Αγοραστή θα χρεώνονται κατά την αποστολή κάθε νέας παραγγελίας. Στις περιπτώσεις που διατίθεται η λειτουργία πιστωτικής κάρτας, εξουσιοδοτείτε τη L’Oréal να δημιουργήσει συμφωνία αυτόματης χρέωσης πιστωτικής κάρτας προκειμένου να εξοφλήσετε την παραγγελία Αυτόματης Αναπλήρωσής σας. Αναγνωρίζετε ότι τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για να πληρώσετε για την πρώτη παραγγελία θα αποθηκευτούν αυτόματα από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών μας για τρέχουσες και μελλοντικές αγορές Αυτόματης Αναπλήρωσης.

Εάν η ημερομηνία παραγγελίας Αυτόματης Αναπλήρωσης συμπίπτει με σαββατοκύριακο, αργία ή ημέρα μη αποστολής, θα επεξεργαστούμε την παραγγελία Αυτόματης Αναπλήρωσής σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εάν οποιοδήποτε προϊόν στην παραγγελία Αυτόματης Αναπλήρωσής σας δεν είναι διαθέσιμο κατά τη στιγμή της ανανέωσης της παραγγελίας, η παραγγελία δεν υποβάλλεται, η αντίστοιχη λίστα ορίζεται αυτομάτως ως μη ενεργή, και θα λάβετε e-mail ειδοποίησης για να ενημερωθείτε για το ζήτημα. Εάν η παραγγελία Αυτόματης Αναπλήρωσής σας δεν ακυρωθεί, το προϊόν θα αποσταλεί όταν θα υπάρχει σε απόθεμα. Η L’Oréal μπορεί να διακόψει την παραγωγή προϊόντων ανά πάσα στιγμή. Εάν η L’Oréal διακόψει την παραγωγή ενός από τα προϊόντα Αυτόματης Αναπλήρωσής σας, θα πρέπει να τροποποιήσετε το περιεχόμενο της λίστας Αυτόματης Αναπλήρωσής σας εάν επιθυμείτε να την επανενεργοποιήσετε.

Εάν για κάποιο λόγο δεν επιτευχθεί η ελάχιστη αξία παραγγελίας, θα ισχύουν έξοδα αποστολής για την παραγγελία Αυτόματης Αναπλήρωσής σας.

Μπορείτε να ακυρώσετε την υπηρεσία Αυτόματης Αναπλήρωσής σας ανά πάσα στιγμή μέσω της πρόσβασης στις λίστες σας από τη σελίδα «Ο Λογαριασμός Μου» (My Account). Όλες οι ακυρώσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την απενεργοποίηση της υπηρεσίας από την ειδική σελίδα της ενότητάς σας «Ο Λογαριασμός Μου» (My Account). Εάν ακυρώσετε αφότου ο λογαριασμός σας έχει χρεωθεί, η ακύρωση θα τεθεί σε ισχύ για τον επόμενο κύκλο παραγγελίας.
 

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
 

α) Προσωπικά δεδομένα
 

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που επισημαίνονται με αστερίσκο και συλλέγονται για σκοπούς ταχυδρομικής παραγγελίας είναι αναγκαία, καθώς οι εν λόγω πληροφορίες είναι απαραίτητες για σκοπούς επεξεργασίας και παράδοσης παραγγελιών, καθώς και έκδοσης τιμολογίων. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι αυστηρά εμπιστευτικές και προορίζονται για χρήση μόνο από τον Πωλητή ή τους υπεργολάβους του σύμφωνα με τις ίδιες υποχρεώσεις, έχοντας ως μοναδικό σκοπό την επεξεργασία των παραγγελιών και σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου που είναι διαθέσιμη εδώ

Με το παρόν διευκρινίζεται ότι ο Αγοραστής θα έχει το δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων.

Ο αγοραστής μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα στέλνοντας ένα μήνυμα και την αστυνομική ταυτότητά του/της στο to Customer Service

Ο Αγοραστής μπορεί να λαμβάνει ενημερωτικά e-mail από τον Πωλητή σχετικά με Προϊόντα και δραστηριότητες του Πωλητή, εάν ο Αγοραστής έχει εκφράσει προηγουμένως τη συναίνεσή του επιλέγοντας το κατάλληλο πεδίο. Ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εν λόγω επικοινωνία είτε εξ αρχής μη παρέχοντας τη συναίνεσή του κατά το στάδιο επιβεβαίωσης της παραγγελίας είτε ακολούθως εκφράζοντας την επιθυμία του να διαγραφεί μέσω email πατώντας εδώ.

β) Cookies

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι αρχεία υπολογιστή αποθηκευμένα στον σκληρό δίσκο του Η/Υ του Αγοραστή. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies από τον Πωλητή στον εν λόγω Ιστότοπο παρακαλείσθε να διαβάσετε την ανακοίνωση που διατίθεται στις Ρυθμίσεις Cookies
 

6. ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ
 

Οι Άδειες Χρήστη είναι λειτουργία του LDB Partner Shop που επιτρέπει στον Κάτοχο Λογαριασμού (Ιδιοκτήτη ή Προϊστάμενο Κομμωτηρίου) να προσφέρει στους εργαζομένους του πρόσβαση στον ιστότοπο. Η πρόσβαση στον ιστότοπο μπορεί να χορηγηθεί προκειμένου να δοθεί στους εργαζομένους ειδική ορατότητα ιστοτόπου, και ο Κάτοχος Λογαριασμού μπορεί να επιλέξει κατά τη διακριτική του ευχέρεια εάν οι εργαζόμενοί του μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε: Πληροφορίες Προϊόντων, Τιμολόγησης, Παραγγελίας ή Πιστωτικές Πληροφορίες, καθώς και σε ειδικές λειτουργίες ιστοτόπου όπως το καλάθι, την υποβολή παραγγελίας, την αυτόματη αναπλήρωση και τις άδειες άλλων χρηστών εντός της επιχείρησης. Ο Κάτοχος Λογαριασμού είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι οι άδειες χρηστών είναι επικαιροποιημένες και τηρούνται σύμφωνα με τους ρόλους που έχουν στις ομάδες τους. Για παράδειγμα, εάν κάποιος εργαζόμενος αποχωρήσει από την επιχείρηση, ο Κάτοχος Λογαριασμού είναι υπεύθυνος να απενεργοποιήσει την πρόσβαση του εν λόγω εργαζομένου.
Οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο στο οποίο Κάτοχος Λογαριασμού έχει χορηγήσει Άδεια Χρήστη (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιωνδήποτε παραγγελιών που υποβάλλονται εκ παραδρομής ή εσφαλμένα) αποτελεί ευθύνη του Κατόχου Λογαριασμού (σαν να ήταν ο ίδιος ο Κάτοχος Λογαριασμού που πραγματοποίησε την εν λόγω ενέργεια), και η L’Oréal δεν ευθύνεται για καμία τέτοια ενέργεια. Προς αποφυγή αμφιβολίας, εάν ο Κάτοχος Λογαριασμού επιτρέψει σε φυσικό πρόσωπο να τροποποιήσει τις άδειες άλλων χρηστών του λογαριασμού, οποιαδήποτε ενέργεια προκύπτει αποτελεί ευθύνη του Κατόχου Λογαριασμού.
Οποιεσδήποτε ενέργειες πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο στο οποίο χορηγούνται Άδειες Χρήστη υπόκεινται στους Γενικούς Όρους Πώλησης και τους Όρους Χρήσης.
 

7. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 

α) Ανωτέρα βία

Κανένα Μέρος δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναμία εκτέλεσης του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τους παρόντες ΓΟΠ στις περιπτώσεις που η εν λόγω αθέτηση οφείλεται σε ανωτέρα βία.
Ανωτέρα βία σημαίνει οποιοδήποτε γεγονός ικανοποιεί τα κριτήρια που ορίζονται από τη νομολογία όπως εκδίδεται από τα Δικαστήρια και την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας.

Οποιοδήποτε Μέρος επικαλείται γεγονός ανωτέρας βίας θα ειδοποιεί το έτερο Μέρος εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επέλευση του εν λόγω γεγονότος ανωτέρας βίας. Τα Μέρη συμφωνούν με το παρόν ότι θα συναντιούνται όσο το δυνατόν ταχύτερα προκειμένου να αποφασίζουν από κοινού τους όρους εκτέλεσης της παραγγελίας κατά τη διάρκεια του γεγονότος ανωτέρας βίας. Εάν η διακοπή λόγω ανωτέρας βίας συνεχιστεί για περίοδο ενός (1) μήνα ή περισσότερο και εάν ο Πωλητής αδυνατεί να εκπληρώσει την παραγγελία, ο Πωλητής θα επιστρέψει το ποσό στον Αγοραστή, ανάλογα με την περίπτωση.
 

β) Μερική Ακυρότητα

Εάν οποιαδήποτε από τις διατάξεις σύμφωνα με τους παρόντες ΓΟΠ θεωρηθεί ή διαπιστωθεί ότι είναι άκυρη σύμφωνα με οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό ή οριστική απόφαση εκδοθείσα από αρμόδιο δικαστήριο, όλες οι λοιπές διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

γ) Πλήρεις ΓΟΠ

Οι παρόντες ΓΟΠ και η ανακεφαλαίωση της παραγγελίας που αποστέλλεται στον Αγοραστή αποτελούν ενιαία σύμβαση και αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ των Μερών αναφορικά με την ηλεκτρονική παραγγελία Προϊόντων μέσω του Ιστοτόπου.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ οποιωνδήποτε από τα εν λόγω έγγραφα, υπερισχύουν οι παρόντες ΓΟΠ.

δ) Τροποποιήσεις των ΓΟΠ

Προσδιορίζεται με το παρόν ότι ο Αγοραστής εξουσιοδοτείται να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει τους παρόντες ΓΟΠ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προβεί σε τυχόν αλλαγές αυτών.

Οι ισχύοντες ΓΟΠ είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή μέσω της ετικέτας «Γενικοί Όροι Πώλησης» σε κάθε σελίδα του Ιστοτόπου.

Ο Πωλητής μπορεί να ενημερώνει τους παρόντες ΓΟΠ ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε τέτοια ενημέρωση υπόκειται σε ειδική προηγούμενη γνωστοποίηση που παρουσιάζεται στον Ιστότοπο.

ε) Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες ΓΟΠ και η πλήρης συμφωνία μεταξύ Αγοραστή και Πωλητή θα διέπονται από το δίκαιο της Ελλάδας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ Αγοραστή και Πωλητή, η οποία δεν επιλύεται μέσω της διαδικασίας διαμεσολάβησης, η εν λόγω διαφορά θα παραπέμπεται στα αρμόδια ελληνικά Δικαστήρια.